پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معادل فارسی سزارین

1 پاسخ 1

رستمانه ، رستمینهمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معادل فارسی سزارین) (معادل فارسی کلمه سزارین) (معادل فارسي سزارين) (سزارین) (معادل فارسی سزارین در جدول) () (معادل فارسی سزارین )