پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شکوه و ترسناکی

1 پاسخ 1

مهابتمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شکوه) (شکوه پرسشکده) (پنج ترکی)