پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عسس و گزمه

1 پاسخ 1

شبگردمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عسس در جدول) (گزمه پرسشکده) (عسس) (گزمه) (عسس پرسشکده) () (عسس درجدول) (عسس ( پرسشکده ))