پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پنج ترکی

1 پاسخ 1

بشمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پنج ترکی) (پنج تركي) (پنج ترکی ) (پنج ترکی پرسشکده) (پنج ترک) (پنج ترکی) (پنچ ترکی) (پنج ترکي) () (پنج آذری) (پنج ترکی در پرسشکده) (پنج ترکی؟) (���� �ј�)