پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


وسیله احتیاطی

1 پاسخ 1

یدکیمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(وسیله احتیاطی) (وسیله احتیاطی در جدول) (وسیله احتیاط) (وسيله احتياطي) (وسیله احتیاتی) (وسیله احتیاطی ) (وسیله احتیاطی ( پرسشکده )) () (وسیله احتیاطی جدول)