پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شخصیت منفی بی نوایان

1 پاسخ 1

تناردیهمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عدد هندسی)