پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


حرف تردید

1 پاسخ 1

یا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حرف تردید) (حرف تردید در جدول) (حرف ترديد) () (حرف تردید ) (حرف تردید پرسشکده) (حرف تردید در پرسشکده) (حرف تردید پرسشکده) (تردید در جدول)