پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خلیفه لومشکین شهر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خلیفه لومشکین شهر 452585 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خلیفه لومشکین شهر باید ابتدا 0452585 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خلیفه لومشکین شهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452585123456 را وارد نمایید. شهرستان خلیفه لومشکین شهر از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده