پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


منجم فیلسوف یونانی

1 پاسخ 1

آراتوس تنس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(منجم یونانی) (منجم و فیلسوف یونانی) (منجم) ()