پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


رادار زیردریایی

1 پاسخ 1

سونار


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رادار زیر دریایی) (رادار زیردریایی) (رادارزیردریایی) (نام رادار زیر دریایی) (رادار زيردريايي) (نام رادار زیردریایی) (رادار زير دريايي) (اسم رادار زیر دریایی) (رادار زیر دریایی ) (نام رادار زيردريايي) (رادارزيردريايي) (نام رادارزیردریایی) (رادار زیر دریایی) (رادار زیر دریائی) (رادار زیردریای) () (رادار زیردریائی) (نام دیگر رادار زیر دریایی) (رادار زیردریایی ) (نام زیر دریایی) (رادار زیر دریای) (رادار زیر دریایی چه نام دارد) (معنی رادار زیر دریایی) (نام رادارزيردريايي)