پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خمیر شکسته بندی در قدیم

1 پاسخ 1

مومیا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خمیر شکسته بندی) (خمیرشکسته بندی) () (ماده شکسته بندی قدیم) (ماده شکسته بندی قدیم در جدول) (خمیر شکسته بندی قدیم) (��� �ی�� Ә�ی)