پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پسوند نگهدارنده

1 پاسخ 1

بان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پسوند نگه دارنده) (پسوند نگهدارنده) (پسوند نگاه دارنده) () (پسوندنگه دارنده) (پسوند دارنده) (پسوند نگه دارنده )