پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ورم

1 پاسخ 1

آماس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ورم) (ورم پرسشکده) (اماس پرسشکده) () (آماس)