پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ته نشین مایعات

1 پاسخ 1

درد ، رسوب


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ته نشین مایعات) (ته نشين مايعات) (ته نشین مایعات در جدول) ()