پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زمین آماده کشت

1 پاسخ 1

آیش


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زمین آماده کشت) (زمین اماده کشت) (زمین آماده کشت در جدول) (زمین اماده کشت ) (زمين آماده كشت) (زمين اماده كشت) (ابش - زمین آماده کشت) (زمین آماده برای کشت) (نام زمین آماده کشت) (زمین آماده کشت درجدول) (نام زمین اماده کشت) (زمین آماده کشت ) (زمین اماده کشت پرسشکده) (زمین آماده کشت) (زمين اماده کشت) (زمین آماده کشت پرسشکده) (زمین اماده کشت در جدول) (زمین اماده کشت درجدول) (زمين آماده کشت) (معنی زمین اماده کشت) (زمین اماده گشت) (زمین) ()