پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نوعی کبک

1 پاسخ 1

دری


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوعی کبک) (نوعی کبک ) (نوعی کبک پرسشکده) (نوعي كبك) (نوعی کبک در جدول) (نام نوعی کبک) ()