پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حاجی تاپدوق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حاجی تاپدوق 452741 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حاجی تاپدوق باید ابتدا 0452741 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حاجی تاپدوق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452741123456 را وارد نمایید. شهرستان حاجی تاپدوق از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده