پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت نیجر چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

نیامی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت نیجر) (نام پایتخت نیجر) (پایتخت نیجر) (پایتخت نیجر چیست) () (پایتخت نیجریه) (پايتخت نيجر) (پایتخت نیجریه پرسشکده) (نام پايتخت نيجر) (پایتخت نیجر ) (پایتخت نیجریه چه نام دارد) (پایتختنیجر) (بايتخت نيجر) (نام پایتخت نیجریه)