پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پنبه زده شده

1 پاسخ 1

نستک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پنبه زده شده) (پنبه زده شده در حل جدول) (پنبه زده شده در جدول) (نام پنبه زده شده) (پنبه زده شده ) () (پنبه زده شده درجدول) (پنبه زده شده پرسشکده) (وب پنبه زده شده) (معنی پنبه زده شده)