پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جید چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جید 452353 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جید باید ابتدا 0452353 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جید زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452353123456 را وارد نمایید. شهرستان جید از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده