پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کتاب های زیادی برای یادگیری جاوا دیده ام ولی نمی دانم کدام کتاب یا کتاب ها برای این کار کاملتر است و رنج کاملتری از مفاهیم جاوا و Java EE را پوشش می دهد لطفا مرا راهنمایی کنید.

1 پاسخ 1

در میان کتاب های فارسی من کتاب زیر را پیشنهاد میکنم، ضمن اینکه خودم آنرا خوانده ام.

نگارش سلیس و دقت نویسنده و مترجم در درستی بیان مفاهیم از نشانه های بارز این کتاب است.

ضمن اینکه این کتاب فقط و فقط به بحث Java و تکنواوژی های شرکت sun مثل swing ، servlet و applet پرداخته و از ذکر نام تکنولوژی های دیگر مثل Spring یا Hibernate که مربرط به شرکتهای دیگر میباشد پرهیز کرده و این امر باعث تمرکز خواننده شده و مرزهای تکنولوژی تولید شده توسط Sun و شرکتهای دیگر کاملاً مشخص است.

راهنمای جامع Java

نوشته هربرت شیلد، فرهاد قلی زاده نوری (مترجم)، علی اصغر شریف پور (مترجم)

http://www.adinehbook.com/gp/product/9648587213/ref=sr_1_1000_1/783-2644654-5063237

برای یادگیری JEE هیچ کتاب فارسی ای پیشنهاد نمیکنم.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()