پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من در برنامه های خودم از هر دو نوع String و string استفاده کرده ام و با جابجا کردن آنها در عملکرد برنامه خللی وارد نشده است. کسی می دونه تفاوت این دو نوع در چیه ؟ و بهتر از کدوم استفاده کنم؟

1 پاسخ 1

string یک نام مستعار برای System.String هست و هیچ تفاوتی ندارند. فقط با یک تفاوت  اینکه چون System.String از نوع کلاس هست می توان به عنوان پارامتر از نوع ref در تابع ها استفاده کردن. مثل int و System.Int32


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده