پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا قفل فرمان برای حفظ امنیت ماشین کافی است؟ و قفل پدال به تنهایی می تواند امنیت ماشین را حفظ کند؟

بطور کلی می خواستم بدونم بهترین حالت برای امن کردن ماشین بستن کدام یک هست (یا شاید هر دو)؟

1 پاسخ 1

شما با بستن قفل فرمان هدف ایجاد محدودیت برای حرکت است ، این قفل باید به گونه ای باشد که در نحوه شروع حرکت ماشین و خروج از پارک راننده بعد از خروج از پارک نتواند فرمان را بچرخواند و در مسیر راه قرار گیرد.

شما با بستن قفل پدال محدودیت در ترمز و کلاج ایجاد می کنید که در حقیقت کنترل ماشین را برای سرقت کمتر می کنید.

در مجموع نمی توان گفت که کدام بهتر است، برای هر روش محافظت یک روش مخالف هم وجود دارد.

در مجموع شما هیچ وقت نمی توانید بگویید من این دو را می بندم و سارق ماشین من را نمی برد، شما با این کار فقط مدت زمان سرقت بیشتر می کنید.  البته سارق وقتی یک ماشین مشابه ماشین شما را ببیند طبیعتا برای ماشینی وقت می گذارد که زمان کمتری ببرد و بیشترین بهره را ببرد.

پس نتیجه اینکه هر دو پیشنهاد می شود ولی هیچکدام دلیل بر امنیت نمی باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده