پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تفاوت ها و شباهت های سمند ال ایکس و سورن در چه چیزهایی است؟ آیا تفاوت ها فقط در آپشن ها است یا موتوری هم با یکدیگر تفاوت دارند؟

1 پاسخ 1

سورن در اصل یک نسخه آپشن دار از سمند می باشد!

تنها فرق آن در تزئینات داخلی، چراغها و سپرها می باشد، حتی تمامی امکانات این دو خودرو تقریبا در یک سطح می باشد.

موتور سورن نیز همانند سمند ال ایکس دارای دو نوع XU و EF7(موتور ملی) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تفاوت سمند سورن با ال ایکس) (تفاوت سمند ال ایکس با سورن) (سمند ال ایکس یا سورن) (مقایسه سمند ال ایکس با سورن) (تفاوت سمند معمولی با ال ایکس) ()