پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سمند ال ایکس و سمند اس ای از نظر آپشن و موتور چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

1 پاسخ 1

سمند ال ایکس و سمند اس ای موتورهای یکسانی دارند و آپشن های آنها متفاوت می باشد:

  • تنظیمات صندلی در سمند ال ایکس برقی است ولی در سمند معمولی مکانیکی و با استفاده از اهرم است.
  • تنظیم آیینه های جانبی در سمند ال ایکس برقی می باشد ولی در سمند معمولی دستی است.
  • سمند ال ایکس دارای سنسور دنده عقب می باشد ولی سمند معمولی خیر.
  • سمند ال ایکس ترمز ABS دارد ولی سمند معمولی خیر.
  • در سمند ال ایکس شیشه بالابر درهای جلو و عقب برقی است ولی در سمند معمولی فقط شیشه بالابر درهای جلو برقی است


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سمند اس ای) (تفاوت سمند معمولی با ال ایکس) (تفاوت سمند معمولی و ال ایکس) (تفاوت سمند ال ایکس با اس ای) (فرق سمند ال ایکس با اس ای) (سمند اس اي) (سمنداس ای) (تفاوت سمند ال ایکس و اس ای) (مقایسه سمند ال ایکس با اس ای) (تفاوت سمند اس ای با ال ایکس) (مقایسه سمند ال ایکس و اس ای) (آپشن سمند) (تفاوت سمند ال ایکس با سمند اس ای) () (سمند اس ای یا ال ایکس) (فرق سمند اس ای با ال ایکس) (تفاوت سمند اس ای و ال ایکس) (فرق سمند ال ایکس و اس ای) (تفاوت سمند اس ای با ال ایکس) (تفاوت سمند اس ای با سمند ال ایکس) (تفاوت سمند ال ایکس واس ای) (موتور سمند اس ای) (اپشن سمند) (سمند اس ال ایکس) (مقایسه سمند ال ایکس با سمند اس ای) (تفاوت سمند ال ایکس با سمند معمولی) (مقایسه سمند اس ای با ال ایکس) (فرق سمند اس ای و ال ایکس)