پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جبارلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جبارلو 452581 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جبارلو باید ابتدا 0452581 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جبارلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452581123456 را وارد نمایید. شهرستان جبارلو از توابع استان اردبیل می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده