پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تیل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تیل 452468 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تیل باید ابتدا 0452468 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تیل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452468123456 را وارد نمایید. شهرستان تیل از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده