پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اشاره به دور

1 پاسخ 1

آن ، آنها


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اشاره به دور) (اشاره) (برای اشاره به دور به کار میرود) (اشاره پرسشکده) ()