پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مورچه چوب خوار

1 پاسخ 1

موریانه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مورچه چوب خوار) (مورچه چوب) (موریانه پرسشکده) (موریانه) () (مورچه)