پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تپراقلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تپراقلو 451254 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تپراقلو باید ابتدا 0451254 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تپراقلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0451254123456 را وارد نمایید. شهرستان تپراقلو از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تپراقلو)