پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دندانه سوهان

1 پاسخ 1

اج ، رو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دندانه سوهان) (نام دندانه سوهان) (نامدندانه سوهان) (دندانه سوهان پرسشکده) (دندانه های سوهان) (ملاج) ()