پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کاسه مسی

1 پاسخ 1

تاس ، بادیه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کاسه مسی) (کاسه مسی در جدول) (کاسه مسی پرسشکده) (کاسه مسي) (کاسه مسی ) (كاسه مسي) (نام کاسه مسی) (کاسه مسی درحل جدول) ()