پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پیربداغ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پیربداغ 452418 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پیربداغ باید ابتدا 0452418 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پیربداغ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452418123456 را وارد نمایید. شهرستان پیربداغ از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیربداغ) ()