پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پیراقوم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پیراقوم 451366 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پیراقوم باید ابتدا 0451366 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پیراقوم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0451366123456 را وارد نمایید. شهرستان پیراقوم از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیراقوم)