پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


هرج و مرج و بی نظمی

1 پاسخ 1

انارشی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هرج و مرج و بی نظمی) (هرج ومرج وبی نظمی) (هرج و مرج پرسشکده) () (هرج و مرج وبی نظمی) (هرج ومرج) (هرج و مرج) (هرج و مرج در پرسشکده)