پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عناصر نمک ساز

1 پاسخ 1

هالوژن


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عناصر نمک ساز) (عناصرنمک ساز) () (عنصر نمک ساز) (عناصر نمک ساز در جدول)