پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ضعف و سستی

1 پاسخ 1

وهن


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ضعف و سستی در جدول) (سستی) (سستی در جدول) (سستی و نرمی در جدول) (ضعف و سستی جدول) (سستی پرسشکده) (سستی و نرمی در جدول) (ضعف وسستی درجدول) (سستی و نرمی) ()