پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پریواتلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پریواتلو 452744 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پریواتلو باید ابتدا 0452744 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پریواتلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452744123456 را وارد نمایید. شهرستان پریواتلو از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده