پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از ادوات جنگی در قدیم

1 پاسخ 1

نیزه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ازادوات جنگی قدیم) (نیزه قدیمی پرسشکده) (از ادوات جنگی قدیم) (ادوات جنگی قدیم) ()