پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جانور تک سلولی

1 پاسخ 1

پرتوزویا، آمیب


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جاندار تک سلولی) (جانور تک سلولی) (جانورتک سلولی) (جاندارتک سلولی) (عضو جاندار تک سلولی) (جانوران تک سلولی) (جانوری تک سلولی) () (جاندار تک سلولی ام) (جانداران تک سلولی) (جانور‏ ‏تكسلولي) (جاندار تک سلولی پرسشکده) (ﺟﺎﻧﺪاﺭ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ)