پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مرغی شبیه مرغابی با منقار دراز

1 پاسخ 1

کاروانک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرغی شبیه مرغابی) ()