پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مفلس و بی نوا

1 پاسخ 1

آس و پاس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مفلس بی نوا) (مفلس) (مفلس و بی نوا) (مفلس وبی نوا) (مفلس در جدول) (مفلس و بینوا در جدول) ()