پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سیاهی درون چشم

1 پاسخ 1

مردمک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مردمک چشم) (مردمک چشم پرسشکده) (مردمک چشم در پرسشکده) (مردمک پرسشکده) (مردمک) (مردمک در پرسشکده) ()