پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کتاب مقدس هندوها

1 پاسخ 1

ودا ، وداز


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کتاب مقدس هندوها) (کتاب هندوها) (کتاب مقدس هندو ها) (كتاب مقدس هندوان) (کتاب مقدس هندوان) (کتاب هندو)