پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


حرف گزینش

1 پاسخ 1

یا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حرف گزینش) (حرف گزينش) (حرف گزینش در جدول) (حرف گزینش چیست) (حرف گزینش پرسشکده) ()