پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخالف

4 پاسخ 4

ضد
مغایر
منافی
معارض


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخالف پرسشکده) (مخالف در پرسشکده) (مخالف) ()