پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اشاره بعید

1 پاسخ 1

آن


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اشاره بعید) (بعید پرسشکده) (اشاره بعيد) (اشاره پرسشکده) () (����� �ی��� �� ����) (اشاره) (اشاره به دور)