پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قطب منفی جریان برق

1 پاسخ 1

کاتد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(برق منفی) (قطب منفی برق) (قطب منفی) (قطب منفی در جدول)