پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پرنده سبکبال

1 پاسخ 1

سار


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پرنده سبکبال) (پرنده سبک بال) () (پرنده شناگر)