پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان برندق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان برندق 452484 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان برندق باید ابتدا 0452484 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در برندق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452484123456 را وارد نمایید. شهرستان برندق از توابع استان اردبیل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده